VILLKOR VID KÖP

VILLKOR VID KÖP

Böcker som handlas hos Nopolar Publishing (www.nopolar.se) distribueras från vårt lager hos Stjärndistribution i Falun. Vid din beställning går ordern direkt till lagret och dina varor bör skickas inom 1-2 arbetsdagar. Fraktkostnad och beräknad tid för leveransen att nå dig anges vid beställningen och beror på vilket leveransalternativ du väljer.

Du har ångerrätt på dina varor i 14 dagar i enlighet med konsumentköplagen. Du står då själv för fraktkostnaden tillbaka till Stjärndistribution i Falun på adress som finns under
Avtal och utökad information om villkor nedan.

SUPPORT OCH RETUR

Vid felaktigheter eller frågor om ordrar eller leveranser kontakta Stardists kundtjänst:

Mail: 
order@sdist.se
Chatt och supportportal: order.sdist.se
Kundtjänst: 0290-76 76 80 (vardagar 09:00 – 16:00)

Betalning av dina varor görs via Klarna.

Övriga synpunkter på innehåll i böcker och utgivning generellt görs till mail@nopolar.se

Avtalsvillkor


Allmänt
Nopolar säljer böcker i olika format via Internet till kunder. Kunder kan vara antingen privatpersoner över arton (18) år ("Privatkund") eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt "Företagskund"). Försäljning sker företrädesvis genom egna via webbplatsen www.nopolar.se, men också till andra återförsäljare genom Stjärndistribution AB.
Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler accepterar kunderna Avtalsvillkoren.
Nopolar reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter
Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Nopolar förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.
Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige
Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på faktisk kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order, om denna delas upp.

Beställning
Bindande avtal uppkommer när Nopolar per e-post bekräftat beställningen. Nopolar reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av Digitala böcker uppkommer när Privatkund genom knapptryckning genomfört köpet.
Meddelanden från Nopolar sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation, som görs till angiven mailadress hos leverantören Stjärndistribution AB. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Kontoregistrering och Konto
Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom Mina sidor med orderhistorik, favoriter, bevakningar.
Kund registrerar namn, personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund), e-postadress och postadress. Privatkund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.
Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.
Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.
Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.
Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Snabbkassa
Kund som beställer via Snabbkassa får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning och kan inte få tillgodohavande t.ex vid betalning med del av presentkortssaldo.
Kund anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).
Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.
Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.
Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Snabbkassa.

Betalning Privatkund
Privatkund – betalning vid köp av fysiska böcker och digitala böcker I samarbete med Klarna erbjuder Nopolar betallösningen Klarna Checkout. Mer information om Klarnas betalsätt eller din betalning finns på Klarna.se eller i Klarna-appen.
Webbplatsen använder sig av säkerhetslösningen 3D-secure vid samtliga kortbetalningar.
Genom att slutföra köp i kassan godkänner Kund både Nopolar Avtalsvillkor och Klarnas villkor samt Klarnas hantering av personuppgifter. Läs mer om hur Klarna hanterar personuppgifter här.

Leverans av fysiska produkter
Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund. Kund kan välja mellan olika leveransalternativ, se webbplats för mer information.
Företagskund med Konto och för leverans inom Sverige kan dela upp leverans ("Delad leverans"). Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ för varje enskild produkt framgår av Webbplatsen.
Beställda produkter levereras enligt av Kund valt leveransalternativ.
Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska Nopolar per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.
Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Sampaketering av order till samma kund kan ske om leveranstiden sammanfaller. Väljer Företagskund expedieringssättet "Delad leverans" sker en leverans per leveranstidsklass och kunden får då erlägga en fraktavgift per leveranstidsklass.
Vid försening av del av order kan leverans delas upp. Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Nopolar ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till Nopolar (dvs leverantören Stjärndistribution AB). Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Stjärndistribution AB.
Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Nopolar möjlighet att ta ut en avgift, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet har Nopolar rätt att debitera Kund alla fraktkostnader för försändelsen, samt en avgift, som ersättning för hantering och omkostnader.

Leverans av digiala böcker m.m
Leverans av Digitala böcker sker genom att Nopolar tillhandahållande en länk för nedladdning av köpta Digitala böcker. Tillhandahållandet sker dels genom att ett e-mail med länk sänds till av Privatkunden angiven e-mailadress, dels genom att länken tillhandahålls Privatkunden i inloggat läge på Webbplatsen. Vid aktivering av nedladdningen laddas Digitala böcker ned på den mobiltelefon/läsplatta/dator ("Enhet") som nedladdning sker från. För vissa Digitala böcker kan begränsning av antal nedladdningar och/eller begränsning av spridning till antal Enheter förekomma. I förekommande fall anges sådan begränsning i produktinformationen på Webbplatsen avseende den Digitala boken.

Krav på Enheter och användningsregler för Digitala böcker
För tillgång till Digitala böcker krävs att Privatkund har tillgång till Enhet med åtkomst till Internet. Privatkund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av vid var tid gällande systemkrav, t.ex uppgraderingar eller uppdateringar.

Ångerrätt
Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar ("Ångerfrist") från det datum då varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Nopolar detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via order@sdist.se eller 0290-767676 alternativt med Konsumentverkets Standardformulär.
Vid utövande av ångerrätten betalar Kund returfrakt om inte annat anges.

Kund ska återsända varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Kund ska i paket bilägga ifylld Ångerblankett eller papper där motsvarande uppgifter finns med samt kontakta Klarna för att rapportera retur och pausa betalning.

Returaddress:
StjärnDistribution AB
RETUR
Lövåsvägen 26, Port 3
791 45 FALUN
Viktigt att ordernummer uppges eller annan tydlig referens samt anledning till retur så att stjärndistribution vet hur den ska hanteras.*

Om varans kvalitet har påverkats till följd av att Kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kan avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning komma att göras.

Ångerrätten gäller inte:
‎ ‎ ‎ •‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
‎ ‎ ‎ •‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ förseglade böcker med digitalt innehåll (t ex onlinekoder) där förseglingen har brutits
‎ ‎ ‎ ‎•‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats., och
‎ ‎ ‎‎ •‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ specialbeställda så kallade "Print on demand"-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en "Print on demand"-beställning.

Reklamation
Om en vara har levererat felaktig eller skadad eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Stjärndistribution AB. Kontakt sker med Stjärndistributions kundservice via e-post: order@sdist.se, via chat på order.sdist.se eller telefon på nummer 0290-767676.

Returaddress:
StjärnDistribution AB
RETUR
Lövåsvägen 26, Port 3
791 45 FALUN

Reklamation ska minst innehålla följande information:
‎‎‎ ‎ ‎ •‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ordernummer,
‎ ‎ ‎‎ •‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ fakturanummer, och
‎ ‎ ‎‎ •‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ titel på de produkter som kund vill reklamera.
‎ ‎‎
‎‎•‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎Anledning till reklamation


Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Nopolar.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:
‎ ‎ ‎ ‎1.‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
‎ ‎ ‎‎ 2‎. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
‎ ‎ ‎‎ 3.‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.
För e-böcker har Nopolar alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

Nopolar följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.
Nopolar följer även svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på http://www.konsumentverket.se.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker innehas av respektive utgivande förlag. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Avtalsvillkor erhåller Kund inte någon rätt till Digitala böcker eller till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla Digitala böcker är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt Digitala böcker. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

Ansvar
- Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning, har Nopolar inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Nopolar varken för direkt eller indirekt skada.
- Nopolar ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.
- Nopolar garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.
- Nopolar ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant.
- Nopolar ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen.
- Nopolar ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatsen.
- Nopolars ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.
-Nopolar ansvarar inte för emotionell skada till följd av innehåll på webbplatsen eller i sålda produkter.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Nopolars uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.
Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Nopolar registrerar personuppgifter i samband med att Kund skapar konto eller beställer i vår e-handel. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Cookies
För att handla via Webbplatsen kan kunds webbläsare behöva vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information.
Genom att navigera på Webbplatsen lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det kan dock möjligtvis innebära att användare ej kan logga in eller lägga böcker i varukorgen.

Recensioner
Nopolars kunder kan erbjudas att recensera de böcker som de köper. Recension och namn kan komma att visas på Nopolars webbplats i de fall dessa recensioner följer våra recensionsriktlinjer. Recensionen kan också komma att användas i marknadsföringssyfte.

Ändring av Avtalsvillkoren
Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Nopolar. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Nopolar rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2023-04-11.

Varukorg